Wydrukuj to Strona

Kursy

Kurs prawa jazdy poszczególnych kategorii obejmują:

Kategoria Ilość godzin zajęć teoretycznych
(1 godz. lekcyjna: 45 minut)
Ilość godzin zajęć praktycznych
( 1 godz. zegarowa: 60 minut)
A1 30 20
A 30 20
B 30 30
C 20 30
C+E 20 25
D z B (dla posiadaczy kategorii B) 20 60
D z C (dla posiadaczy kategorii C) 20 40

Opłata egzaminu państwowego na poszczególne kategorii wynosi:

Kategoria Cena (w złotych)
A1 210,00
A 210,00
B 170,00
C 230,00
C+E 245,00
D 230,00

Permalink do tego artykułu: https://renomajaslo.pl/?page_id=66