Wydrukuj to Strona

Szkolenia okresowe

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C przed 10.09.2009r lub kategorii D przed 31.12.2008, posiadają lub posiadali ukończone kursy na przewóz rzeczy lub osób, są ustawowo zobligowani do ukończenia szkolenia okresowego i uzyskania wpisu do prawa jazdy wg poniższych tabeli:

Kategoria

prawa jazdy

Data wydania prawa jazdy
po raz pierwszy

Termin ukończenia szkolenia i uzyskania wpisu do prawa jazdy:

D1, D

do 31.12.1980r

do 10.09.2009

01.01.1981 – 31.12.1990

do 10.09.2010

01.01.1991 – 31.12.2000

do 10.09.2011

01.01.2001 – 31.12.2005

do 10.09.2012

01.01.2006 – 31.12.2008

do 10.09.2013

 

Kategoria

prawa jazdy

Data wydania prawa jazdy
po raz pierwszy

Termin ukończenia szkolenia i uzyskania wpisu do prawa jazdy:

C1, C

do 31.12.1980r

do 10.09.2010

01.01.1981 – 31.12.1995

do 10.09.2011

01.01.1996 – 31.12.2000

do 10.09.2012

01.01.2001 – 31.12.2005

do 10.09.2013

01.01.2006 – 10.09.2009

do 10.09.2014

 

Po tym szkoleniu kierowca otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia.

Uwaga!

Ważne uzupełnienie dotyczące tego, kiedy zrobić badania lekarskie i psychologiczne.

Kierowcy, którzy podlegają kwalifikacji wstępnej, czyli ci, którzy kat. C zdobyli po 10.09.2009 a kat. D po 10.09.2008, pierwsze badania lekarskie i psychologiczne powinni wykonać przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji. Każde następne badanie w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego [1].

Kierowcy, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej, czyli ci, którzy kat. C zdobyli do 10.09.2009 a kat. D do 10.09.2008, są zobowiązani wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy [2]. Każde następne badanie w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego [3].

Podstawa prawna:
[1] Art. 39j ust. 5 i art. 39k ust. 4 Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, zm. Nr 176, poz. 1238 oraz nr 192, poz. 1381).
[2] Art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006, Nr 235, poz. 1701).
[3] Art. 39j ust. 5 i art. 39k ust. 4 Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, zm. Nr 176, poz. 1238 oraz nr 192, poz. 1381).

A zatem wyłącznie kierowcy, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej (kat. C zdobyli do 10.09.2009 a kat. D do 10.09.2008) i robią pierwszy raz szkolenie okresowe, muszą wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu szkolenia okresowego.

Przy przechodzeniu kolejnych szkoleń okresowych trzeba pamiętać, żeby badania lekarskie i psychologiczne zrobić do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej. To samo dotyczy kierowców podlegających kwalifikacji wstępnej.

Wraz z poprawnie wypełnionym wnioskiem o wymianę prawa jazdy, kolorowym zdjęciem, kserokopią posiadanego prawa jazdy składa powyższe dokumenty w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego odpowiedniego do miejsca zamieszkania.

 

Permalink do tego artykułu: https://renomajaslo.pl/?page_id=86