Kursy kwalifikacyjne

Kandydat na kierowcę zawodowego, oprócz kursu prawa jazdy, powinien odbyć szkolenie z zakresu transportu drogowego. (Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001, Dz.U. z 2007 nr 125 poz. 874)

W zależności od daty uzyskania prawa jazdy odpowiednio kategorii C (przewóz rzeczy) lub D (przewóz osób) oraz jego wieku kierowca musi odbyć  jedno z następujących  szkoleń:

Kwalifikacja wstępna – dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. C po 10.09.2009r i mają mniej niż 21 lat lub prawo jazdy kat. D po 31.12.2008 i mają mniej niż 23 lata.

Szkolenie takie obejmuje:
- 260 godzin zegarowych zajęć teoretycznych ,
- 16 godzin zegarowych zajęć praktycznych w warunkach drogowych,
- 4 godziny zegarowe zajęć praktycznych w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej lub 2 godziny w symulatorze.
Razem:  280 godzin zajęć

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. C po 10.09.2009r i mają więcej niż  21 lat lub prawo jazdy kat. D po 31.12.2008 i mają więcej niż 23 lata.

Szkolenie takie obejmuje:
- 130 godzin zegarowych zajęć teoretycznych ,
- 8 godzin zegarowych zajęć praktycznych w warunkach drogowych,
- 2 godziny zegarowe zajęć praktycznych w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej lub 1 godzinę w symulatorze.
Razem:  140 godzin zajęć

Obydwa szkolenia kończą się państwowym egzaminem pisemnym. Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru, składającego się z dwóch części: pierwsza zawiera 20 pytań ogólnych, z których trzeba udzielić 16 poprawnych odpowiedzi, aby wynik był pozytywny, druga zawiera 10 pytań specjalistycznych, z których trzeba udzielić 5 prawidłowych odpowiedzi, aby wynik był pozytywny. Tylko dwa wyniki pozytywne skutkują zaliczeniem egzaminu.

Jeśli kierowca ukończył jeden z powyższych kursów na daną kategorię prawa jazdy, w celu rozszerzenia uprawnień o kolejną kategorię, tzn. ukończył kwalifikację z zakresu kategorii C (przewóz rzeczy) i chce zdobyć uprawnienia z zakresu kat. D (przewóz osób) powinien ukończyć jedno z następujących szkoleń:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – dla osób, które mają mniej niż 21 lat w zakresie kat. C lub mniej niż 23 lata w zakresie kat. D.

Szkolenie takie obejmuje:
- 65 godzin zegarowych zajęć teoretycznych ,
- 5  godzin zegarowych zajęć praktycznych w warunkach drogowych,
Razem:  70 godzin zajęć

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca  przyspieszona – dla osób, które mają więcej niż 21 lat w zakresie kat. C lub więcej niż 23 lata w zakresie kat. D.

Szkolenie takie obejmuje:
- 32,5 godziny zegarowej zajęć teoretycznych ,
- 2,5  godziny zegarowej zajęć praktycznych w warunkach drogowych,
Razem:  35 godzin zajęć

Obydwa szkolenia kończą się państwowym egzaminem pisemnym. Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań specjalistycznych, z których trzeba udzielić 5 prawidłowych odpowiedzi, aby wynik był pozytywny.

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek
8.00 – 16.00

Dane adresowe

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Renoma” Tadeusz Dzięglewicz

38-200 Jasło, ul.Kadyiego 12

Facebook