Kursy kwalifikacyjne

Kursy kwalifikacyjne

Kandydat na kierowcę zawodowego, oprócz kursu prawa jazdy, powinien odbyć szkolenie
z zakresu transportu drogowego. (Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001, Dz.U. z 2007 nr 125 poz. 874, Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2021 poz. 1997)

WAŻNE!!! Od 6 kwietnia 2022r zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2022r, poz. 739), przed przystąpieniem do jakiegokolwiek szkolenia z zakresu transportu drogowego, każdy kandydat jest zobligowany do uzyskania PRPOFILU KIEROWCY ZAWODOWEGO – numeru ewidencyjnego wydawanego przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta, do którego jest się przynależnym ze względu na adres zameldowania i/lub zamieszkania.

PKZ – Profil Kierowcy Zawodowego, jest wydawany przez odpowiedni urząd na podstawie następujących dokumentów:
- wniosku,
- 1 zdjęcia,
- orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- kserokopii posiadanego prawa jazdy.

W zależności od daty uzyskania prawa jazdy odpowiednio kategorii C (przewóz rzeczy) lub D (przewóz osób) oraz jego wieku kierowca musi odbyć  jedno z następujących  szkoleń:

Kwalifikacja wstępna – dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. C po 10.09.2009r i mają mniej niż 21 lat lub prawo jazdy kat. D po 31.12.2008 i mają mniej niż 23 lata.

Szkolenie takie obejmuje:
- 260 godzin zegarowych zajęć teoretycznych ,
- 16 godzin zegarowych zajęć praktycznych w warunkach drogowych,
- 4 godziny zegarowe zajęć praktycznych w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej lub 2 godziny w symulatorze.
Razem:  280 godzin zajęć

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. C po 10.09.2009r i mają więcej niż  21 lat lub prawo jazdy kat. D po 31.12.2008 i mają więcej niż 23 lata.

Szkolenie takie obejmuje:
- 130 godzin zegarowych zajęć teoretycznych ,
- 8 godzin zegarowych zajęć praktycznych w warunkach drogowych,
- 2 godziny zegarowe zajęć praktycznych w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej lub 1 godzinę w symulatorze.
Razem:  140 godzin zajęć

Obydwa szkolenia kończą się państwowym egzaminem: przeprowadzanym przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORDy). Koszt egzaminu 50 zł.

Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru, składającego się z dwóch części: pierwsza zawiera 20 pytań ogólnych, z których trzeba udzielić 16 poprawnych odpowiedzi, aby wynik był pozytywny, druga zawiera 10 pytań specjalistycznych, z których trzeba udzielić 5 prawidłowych odpowiedzi, aby wynik był pozytywny. Tylko dwa wyniki pozytywne skutkują zaliczeniem egzaminu.

Jeśli kierowca ukończył jeden z powyższych kursów na daną kategorię prawa jazdy, w celu rozszerzenia uprawnień o kolejną kategorię, tzn. ukończył kwalifikację z zakresu kategorii C (przewóz rzeczy) i chce zdobyć uprawnienia z zakresu kat. D (przewóz osób) - lub odwrotnie - powinien ukończyć jedno z następujących szkoleń:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – dla osób, które mają mniej niż 21 lat w zakresie kat. C lub mniej niż 23 lata w zakresie kat. D.

Szkolenie takie obejmuje:
- 65 godzin zegarowych zajęć teoretycznych ,
- 5  godzin zegarowych zajęć praktycznych w warunkach drogowych,
Razem:  70 godzin zajęć

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca  przyspieszona – dla osób, które mają więcej niż 21 lat w zakresie kat. C lub więcej niż 23 lata w zakresie kat. D.

Szkolenie takie obejmuje:
- 32,5 godziny zegarowej zajęć teoretycznych ,
- 2,5  godziny zegarowej zajęć praktycznych w warunkach drogowych,
Razem:  35 godzin zajęć

Obydwa szkolenia kończą się państwowym egzaminem: przeprowadzanym przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORDy). Koszt egzaminu 50 zł.

Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań specjalistycznych, z których trzeba udzielić 5 prawidłowych odpowiedzi, aby wynik był pozytywny.

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek
8.00 – 16.00

Dane adresowe

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Renoma” Tadeusz Dzięglewicz

38-200 Jasło, ul.Kadyiego 12